HOME

‘Ondernemen in Flex’ is al sinds 2009 het standaardwerk voor ondernemers en beslissers in de flexbranche. Het boek is een uitgave van Professionals in Flex in samenwerking met de ABU, de NBBU, de SNCU en Köster Advocaten. Patrick Hustinx, partner bij Professionals in Flex, is de auteur. Het boek bevat tevens bijdragen van associates van Professionals in Flex. Het boek is vanaf de eerste uitgave een succes en inmiddels toe aan de zesde druk. Het handboek is daardoor actueel én toegesneden op de praktijk in de flexbranche. De zesde druk van dit boek dateert van juni 2017 en bevat alle wijzigingen in wet- en regelgeving en cao-wijzigingen. U kunt het boek hier bestellen.

Een populair onderdeel van het handboek is de flexdirectory. Dit is een directory van alle mogelijke leveranciers voor een uitzendonderneming. Denk hierbij aan softwarebureaus, verzekeringen, gespecialiseerde adviesbureaus et cetera. De directory is vanaf dit jaar online te raadplegen op deze website.

Het boek kan besteld worden bij Professionals in Flex, maar ook de brancheverenigingen ABU en NBBU verkopen dit handboek. De verkoopprijs bedraagt 49,95 euro exclusief btw.

Naast ‘Ondernemen in Flex’, hebben wij in juni 2018 het boek ‘Verzuim en Beter’ gepubliceerd. Het handboek voor verzuimmanagement in de flexbranche. Lees meer over het boek ‘Verzuim en Beter’.

  • partner logo
  • partner logo
  • partner logo
  • partner logo