DossierMeester

 

DOSSIERMEESTER ADVISEERT, INFORMEERT EN CONTROLEERT
Juridische, arbeidsdeskundige en praktische ondersteuning bij verzuimbeheer en eigenrisicodragen.

EXPERTISE
Met onze specialistische kennis van de Ziektewet, WGA, Wet verbetering Poortwachter en privacyregels leveren wij gedegen en praktische ondersteuning aan werkgevers. Wij helpen u bij het oplossen van arbeidsdeskundige en juridische vraagstukken met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers. En zorgen ervoor dat uw kosten die verband houden met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verlaagd worden.

DIENSTVERLENING
BEZWAAR EN BEROEP: Als u het niet eens bent met beslissingen en nota’s van het
UWV en de Belastingdienst of u twijfelt over een WGA-toekenning. De controle die u niet mag missen: Gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WhK). Onze jurist controleert de beschikking en kan deze als bijzonder gemachtigde voor u aanvechten. ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK: Een arbeidsdeskundige is zowel beoordelaar, begeleider als adviseur. Onze arbeidsdeskundige geeft richtinggevende adviezen voor het door werkgever en werknemer op te stellen Plan van aanpak voor de re-integratie. Wij brengen in kaart over welke concrete arbeidsmogelijkheden uw werknemer beschikt. DOSSIERADVIES: Bij het begeleiden van arbeidsongeschikte werknemers of bij de inrichting en uitwerking van verzuimbeleid.
EIGENRISICODRAGER SERVICES: Bij specifieke projecten of bij behoefte aan gekwalificeerd personeel zijn onze (interim) professionals direct inzetbaar voor Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragers.
KENNIS EN CONTENT OP MAAT voor uw nieuwsbrief, training of CompanyQuiSZ.

Wij geven u graag antwoord op uw vragen, bijvoorbeeld:
• Hoe kunt u besparen op premies en loonkosten?
• Wat kunt en moet u doen aan de re-integratie van uw werknemer?
• Heeft het zin om in bezwaar of beroep te gaan tegen een beslissing van UWV?

Voor informatie of een kennismaking kunt u contact opnemen met Paul Lammerts.

Contact

  • Herenmarkt 93-B, 1013 EC, Amsterdam
  • 020-7714531
  • paul@dossiermeester.nl
  • www.dossiermeester.nl
Ga terug naar zoekresultaten

Reacties

Reacties zijn hier niet toegestaan