Securitech Detection & Verification

 

Identiteitscontrole is binnen uw branche van groot belang. Enerzijds omdat de vastgestelde identiteit benodigd is om een samenwerking aan te gaan of een dienst te kunnen verlenen. Anderzijds om bedrijfseconomische schade als gevolg van fraude en andere vormen van criminaliteit te voorkomen.

Gebruiksvriendelijk Wij bieden u een gebruiksvriendelijk totaalpakket t.b.v. identiteits- controle. Hierbij worden de echtheidskenmerken van het document automatisch gecontroleerd en krijgt u direct een objectief oordeel.

Fraudedesk Bij twijfel over de echtheid van documenten wordt het document via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de Fraudedesk. Hier wordt het document nauw- keurig beoordeeld door één van onze gecertificeerde Documentspecialisten, zij geven u direct een passend advies over de te volgen procedure.

Automatische administratieve verwerking De gescande documentgegevens kunnen automatisch worden overgenomen in uw eigen systeem. Dit levert tijdbesparing op en vermindert de kans op typefouten. U maakt snel en gemakkelijk personeelsdossiers aan en u kunt te allen tijde aantonen dat al uw werknemers via een vast protocol zijn gecontroleerd.

Volledige afstemming op wet- en regelgeving Onze product- en dienstverlening is afgestemd op de identificatie, verificatie, registratie- en bewaarplicht. Via een vast protocol wordt er een betrouwbare identiteitscontrole uitgevoerd. De administratieve verwerking kan volgens de richtlijnen van de NEN-4400 normering, SNA en de Autoriteit Persoonsgegevens worden vastgelegd. Daarbij bieden wij de opleiding Document Herkenning inclusief certifi- cering aan. Tijdens deze opleiding wordt o.a. getraind tegen de zogenaamde look-a-like fraude/persoonsverwisseling.

Alle soorten identiteitsdocumenten Identiteitsdocumenten zoals een paspoort, identiteits- kaart, werkdocument, verblijfsvergunning, evt. rijbewijs, kunnen met de Document Scanner gecontroleerd worden.

Wereldwijde referentiedatabase Er worden meerdere beveiligingscontroles uitgevoerd tegen onze uitgebreide referentiedatabase. Vervolgens ziet u op uw scherm of het document echt is, maar ook of er verdachte zaken zijn die nader onderzocht moeten worden.

Betrouwbare partner Wettelijk verplichte vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, POB 1220. Daarnaast is ons register aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder meldingsnummer 1436551.

Contact

  • Schijfstraat 18, Postbus 115, 5060AC, Oisterwijk
  • 013-5114636
  • info@securitech.nl
  • www.securitech.nl
Ga terug naar zoekresultaten

Reacties

Reacties zijn hier niet toegestaan