Inhoudsopgave Verzuim en beter2019-12-19T11:18:30+00:00

Handboek Verzuim en Beter
Inhoudsopgave

Cover handboek Verzuim en Beter

Het handboek voor verzuimmanagement in de flexbranche.

Modules en bijbehorende hoofdstukken

Het handboek Verzuim en Beter is opgedeeld in vier modules. In deze modules worden relevante onderwerpen voor flexondernemers nader uitgelegd.

Module 1 – Werkgeversverplichtingen bij ziekte2019-12-17T10:43:17+00:00

Hoofdstuk 1. Loondoorbetaling bij ziekteverzuim en bijzonder verlof
1.1. Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
1.2. Duur van de loondoorbetaling
1.3. Hoogte door te betalen loon
1.4. Loon en uitkeringen bij verlofregelingen

Hoofdstuk 2. Werkgeversverplichtingen bij ziekte (Verbetering poortwachter)
2.1. Goed werkgever- en werknemerschap
2.2. Re-integratieverplichtingen
2.3. Verdeling verantwoordelijkheden
2.4. Wet- en regelgeving verbetering poortwachter
2.5. Protocol Verbetering Poortwachter
2.6. Toetsingscriteria UWV
2.7. Loonsancties UWV bij vast dienstverband
2.8. Loonsancties UWV bij tijdelijk dienstverband
2.9. Loonsancties UWV eigenrisicodrager ZW
2.10. Enkele bijzondere situaties
2.11. Re-integratie en de uitzendkracht
2.12. Aanbevelingen Verbetering poortwachter
2.13. Praktische tips voor een lager verzuim

Hoofdstuk 3. Arbo
3.1. Wet- en regelgeving
3.2. Verplichtingen werkgever
3.3. Verplichtingen werknemer
3.4. Arbo-ondersteuning
3.5. Toezicht en naleving

Hoofdstuk 4. Ziekte en einde dienstverband
4.1. Beëindigen dienstverband bij arbeidsongeschiktheid en zwangerschap
4.2. Transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid
4.3. Uitkering bij overlijden werknemer

Module 2 – Ziektewet (ZW) en Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)2019-12-17T10:43:48+00:00

Hoofdstuk 1. Ziektewet (ZW)
1.1. Ziektewet als vangnet voor bijzondere situaties
1.2. Ziektewet voor zieken zonder werkgever
1.3. De voorwaarden voor ZW-uitkering
1.4. De hoogte van de ZW-uitkering
1.5. Overlijdensuitkering ZW
1.6. Geen recht op uitkering
1.7. AOW en ZW-recht

Hoofdstuk 2. Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
2.1. De invoering van de Wet WIA
2.2. De doelgroep
2.3. De wachttijd
2.4. De regelingen WGA en IVA
2.5. WGA
2.6. De WGA-uitkeringen
2.7. IVA
2.8. Voordelen van uitzendkrachten met een WIA-uitkering
2.9. Overige zaken
2.10. Enkele cijfers

Module 3 – Kosten en eigenrisicodragen2019-12-17T10:44:17+00:00

Hoofdstuk 1. Kosten en premies
1.1. Directe kosten
1.2. Sociale premies
1.3. Whk-premie
1.4. Whk-premie: ZW-deel
1.5. Whk-premie: WGA-deel
1.6. Basispremie WAO/WIA
1.7. Sectorpremies

Hoofdstuk 2. No-riskpolis
2.1. De betekenis van No-riskpolis
2.2. No-riskpolis bij een nieuw dienstverband
2.3. No-riskpolis bij een bestaand dienstverband
2.4. No-risk en re-integratie
2.5. No-risk en eigenrisicodragen ZW en WGA

Hoofdstuk 3. Eigenrisicodragen
3.1. De mogelijkheden van eigenrisicodragen
3.2. Eigenrisicodragen ZW
3.3. Eigenrisicodragen WGA
3.4. Verschillen eigenrisicodragen ZW en WGA
3.5. Aanvraagprocedure
3.6. Beëindigen eigenrisicodragen
3.7. Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW
3.8. Voor- en nadelen eigenrisicodragen WGA
3.9. Eigenrisicodragen en uitbesteden
3.10. Omvang eigenrisicodragen ZW en WGA

Module 4 – Privacy2019-12-17T10:44:40+00:00

Hoofdstuk 1. Privacy
1.1. Wettelijke basis
1.2. Bedrijfsarts
1.3. Sollicitatieprocedure
1.4. Verzuimbegeleiding en re-integratie
1.5. Personeelsdossier

Handboek Verzuim en Beter

Verzuim en beter

Het handboek voor verzuimmanagement in de flexbranche.

Met trots presenteert Professionals in Flex een tweede handboek naast het populaire handboek Ondernemen in Flex. Het betreft een praktische handleiding voor verzuimmanagement in de flexbranche.


Prijs: € 39,95 (excl. btw en verzendkosten)

Ga naar de bovenkant